TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

"Yabancılara Türkçe Öğretim" semineri

"Yabancılara Türkçe Öğretimi" Semineri

 
Hacettepe Üniversitesi Türkçe Eğitimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özay Karadağ tarafından "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme" ve "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar" konuları üzerine seminer verdi.
 
Seminer, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlük Binası İGÜTÖMER'de gerçekleştirildi. Seminerde, İGÜTÖMER öğretim elemanlarına, yabancı öğrencilere Türkçe öğretiminde karşılaşacakları problemlere çözümler üretmek, dil eğitiminde okuma, yazma, anlama ve konuşma becerileri konusunda ana dili Türkçe olmayanlara yönelik yaklaşımlar geliştirmek ve bu konuda yeterlilik kazandırma üzerinde duruldu.


Yabancılara Türkçe Eğitimi Semineri

  Yabancılara Türkçe Eğitimi Semineri


Düzenleme Tarihi: 19 12 2019