TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
DANIŞMA KURULU ÜYELERİ 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YILDIRIM
Müdür 


 Öğr. Gör. Menekşe YAVUZ
Müdür Yardımcısı


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yalçın YILMAZ
İstanbul Üniversitesi DİLMER Müdürü


Doç. Dr. Öğr. Üyesi Bayram BAŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi