TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
DANIŞMA KURULU ÜYELERİ 

Öğr.Gör.Mustafa Kerem BÖRÜ

Müdür Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yalçın YILMAZ
İstanbul Üniversitesi DİLMER Müdürü


Doç. Dr. Öğr. Üyesi Bayram BAŞ
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi