TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Öğrencilerimiz başta Türk Cumhuriyetleri, Asya ve Balkanlardaki Türk ve akraba topluluklardan olmak üzere farklı ülkeden gelen yabancı uyruklulardan oluşmaktadır. Merkezimiz, dünyanın en eski ve köklü yazı dillerinden birisi olan Türkçe'yi öğreterek; araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmeyi; bilgiye ulaşarak, bilgiyi üreterek, paylaşarak ve uygulamaya koyarak toplumların yaşam boyu eğitim ve gelişme sürecine katkıda bulunmayı görev edinmiştir.