TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama Merkezi farklı kültürlerden ve coğrafyalardan gelen öğrencilere Türk dilini ve Türk kültürünü öğretme amacıyla kurulan dil öğretimi merkezidir. Türk diline ve Türk kültürüne duyulan ilginin artmasıyla yabancılara Türkçe öğretimi çok önemli ve sürekli gelişen bir bilim dalı olmaya başlamıştır. Bu anlamda merkez bünyesinde bir eğitim alanı yaratıp, eğitim-öğretimde farklı teknolojik araç ve materyaller kullanarak dinleme, konuşma, yazma ve okuma becerilerinin geliştirilmesi sağlanmaktadır.

Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama Merkezi; Türkçe öğretimi ile ilgili yenilikçi çalışmalar yapmak ve ana dilimizin farklı coğrafyalarda kullanılmasını sağlamak Yabancı Dil olarak Türkçe öğretmek amacıyla; çağdaş yaklaşım, yöntem ve tekniklerin geliştirilmesine ve en iyi şekilde uygulanmasına olanak sağlamak, Türkçeyi geniş kitlelere öğretmek ve öğretim yöntem ve tekniklerinin oluşturulmasında çağın gereklerine uygun, son teknolojileri kullanarak Türkiye’de ve uluslararası alanda önde gelen bir kurum olmak merkezimizin en önemli hedeflerindendir. 


   Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yıldırım
                      Müdür