TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Öğretim Elemanı Görev Tanımı

Nitelikler; Üniversitelerin filoloji, Türk dili ve edebiyatı, çeviri, dil eğitimi, karşılaştırmalı edebiyat, dilbilim bölümlerinden mezun olmak ve yurt dışındaki üniversitelerde o dilde eğitim almış olmak.

Görev ve Sorumluluklar;
Öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve kurum müfredatına bağlı kalarak ders planlamak ve etkin bir şekilde uygulamak,
Üniversitenin vizyonunu, misyonunu, kalite politikasını benimsemek ve bu doğrultuda hareket etmek ve birimde de bu doğrultuda hareket edilmesini sağlamak,
Merkez çalışanları kapsamında yapılan faaliyetlere birimi adına katkı sağlamak,
Üniversite ve birim kalite hedeflerini ulaşılması için üzerine düşen çalışmaları yapmak,
Her zaman profesyonelce davranmaya ve görünmeye özen göstermek.

 
 
Instructor Application Form
İGÜTÖMER Öğretim Görevlisi Başvuru Formu