TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜTÖMER) 2014 yılında   “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi” alanında çalışmalarına başlamış olup yabancı dil kursları ile de bu alandaki önemli bir ihtiyacı karşılamaya çalışmaktadır.

Ulusal ve uluslararası hedefler çerçevesinde İstanbul Gelişim Üniversitesi İGÜTÖMER, Türkçe öğretimi alanında önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Merkezimiz yurt içi ve yurt dışından gelen ve Türkçe öğrenmek isteyen öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilmektedir. Kurumumuz ülkemiz için yeni olan bu alanda, eğitim-öğretim faaliyetleriyle, Türkçe öğrenmek isteyen herkese yardımcı olma çabası içerisindedir.

İGÜTÖMER Türkçe öğrenmek isteyenlerin ihtiyacını karşılamak üzere, mevcut eğitim-öğretim alanındaki bilimsel gelişmelere uygun olarak yeni materyallerin eğitim-öğretimde kullanılması için yoğun çaba sarf etmektedir. Nitelikli eğitim ve öğretim sonucunda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen, toplumlara katkı sağlayan, yetiştirdiği öğrenciler ve ürettiği bilgi, materyalleri ile örnek alınan bir  merkez olma yolundadır. İGÜTÖMER’in bütün çabası daha dinamik, dengeli, nitelikli hizmet üreten bir kurum olarak, malî ve fiziki imkânları ile insan kaynaklarını en etkili şekilde kullanmak, Türkçeyi dünya dilleri arasında hak ettiği yere getirmektir.  Bu hususlar çerçevesinde İGÜTÖMER için esas olan yabancılara Türkçenin öğretiminde kabul gören dil öğretim yöntemlerini teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanarak uygulamak ve böylece öğretimde elde ettiği toplam kalite ve başarısını sürekli hâle getirmektir.

İGÜTÖMER, akademik ve idari kadrosuyla dilin bir iletişim aracı olduğunun bilinciyle, küreselleşmenin gereği olarak ülkemizin dünyadaki yenilikleri yakından takip etmesi, diğer ülkelerle teknolojik, ekonomik ve kültürel açıdan iletişim sağlaması, uluslararası platformlarda daha etkin olunması gerektiğinin bilincindedir. İGÜTÖMER, gençlerimizin kendilerini ifade kabiliyetlerini geliştirmelerine, diğer kültürlere karşı duygudaşlık ve takdir duygusu taşıyacaklarına, kültürel farklılıkları zenginlik göreceklerine dil kullanma becerilerini artırabilmelerine, kariyer fırsatları yakalayabilmelerine, kendi düşüncelerini ifade edebilmelerine katkı sağlayacaktır. Üniversitemiz öğrencilerine ve diğer kursiyerlere yönelik olan bu kurslar hafta içi öğrencilerin talepleri doğrultusunda sürekli hâle getirilmiştir. İGÜTÖMER olarak alanında donanımlı özgüveni yüksek ufuk sahibi bireyler yetiştirmeyi, Türk dili ve kültürünü hak ettiği yere ulaştırmayı hedefliyoruz. 
                                                                                              
Prof. Dr. Bahri Şahin
         Rektör