TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (İGÜTÖMER), 29.06.2014 tarihi itibari ile yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için yurtdışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur. İGÜTÖMER’de, eğitim programının temelini dört dil becerisinin (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) eşit şekilde geliştirilmesi oluşturmaktadır.
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde kurulan İGÜTÖMER, Türk dili ve diğer yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmeyi, araştırma ve projeler gerçekleştirmeyi, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmayı hedeflemektedir.