TÜRKÇE VE YABANCI DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Kurslara katılmadan önce Düzey belirleme (Seviye Tespit) sınavına girilir. Düzey belirleme sınavları hafta içi her gün ve 09.00 ile 15:00 saatleri arasında yapılır. Sınavların sonucuna göre kursiyerin kurunu öğretim elemanı gerekli gördüğü takdirde müdürlüğün onayını alarak değiştirebilir.
Kayıt dondurma işlemleri mazeret gösterilmesi durumunda yapılır. Kayıt dondurma işlemleri en fazla 1 yıl süreyle yapılır. Bu süre zarfında kur ücretlerinde değişiklik olmuş ise kursiyerden ücret farkı alınır. İGÜ-TÖMER’den kaynaklanan sebeplerle yapılan kayıt dondurmalarda ücret zammı alınmaz.
Sınıf değiştirme, kayıt olunan kurun ilk haftasında müdürlük tarafından değerlendirilerek yapılır.
Ücret iadesi mücbir sebepler dışında yapılmamaktadır. 
Sınıf açılabilmesi için, kurslar için belirlenmiş kursiyer sayısına ulaşılmış olması gerekir. Grup olarak yapılan başvurularda özel sınıflar açılabilir ve bu sınıflara özel program gün ve saatleri uygulanabilir. Sınıfların açılması, kapatılması, ders saatleri, öğretim elemanı değiştirme yetkisi İGÜ-TÖMER’e aittir.
Kur sınavları kur bitimini takiben müdürlük tarafından belirlenen gün ve saatte yapılır.
Başarılı olan öğrenciler, bir üst kura geçme hakkı kazanır. Başarısız olan öğrenciler, aynı kuru normal kurs ücreti üzerinden tekrar edebilirler.
Kabul Mektubu 750 USD (3 kura sayılmaktadır) karşılığında verilmektedir. 
Türkçe kurlarını bitiren kursiyerler İGÜTÖMER Müdürü ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü onaylı sertifika alırlar. Kur sonu sınavına girmeyen öğrencilere sertifika verilmez. Sertifikalar,  kursiyerler talep ettiğinde teslim edilir.
Kursiyerler derslerin %70’ine devam etmek zorundadır. 
Kursiyerler kuru geçmek için 60 (altmış/geçer) not almalıdır.